Liczy się plan

Praktyka pokazuje, że większość ważnych działań, które podejmuje się w życiu, uda się zrealizować tylko wtedy, gdy się je gruntownie przeanalizuje i dobrze zaplanuje. Są wprawdzie sytuacje, w których decyzje podejmowane pod wpływem emocji są dla nas korzystne. Niestety, gdy przeanalizujemy to, co spotkało nas w życiu, z pewnością stwierdzimy, że są to wyjątki. Każde bowiem większe przedsięwzięcie jak chociażby remont w mieszkaniu czy wesele mogą się nie udać, jeżeli wcześniej nie przemyśli się dobrze najważniejszych spraw, które są z nimi związane.

Fakty są takie, że planowanie znacząco ogranicza ryzyko niepowodzenia i co nie mniej ważne – obniża koszty działań. To także najlepszy sposób na przewidywanie pojawiających się sytuacji problemowych, dzięki czemu można im zapobiegać. Nic więc dziwnego, że gdy decydujemy się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej trzeba zadbać o to, by dokładnie zaplanować poszczególne zadania i przedsięwzięcia biznesowe. Ciężko jest przeanalizować wszystko w głowie, konieczne jest więc zebranie tego w jednym miejscu. Najlepiej w biznes planie.

Po co opracowywać biznes plan?

Biznes plan Poznań (więcej: http://www.strategor.pl/biznesplany/) warto opracowywać nie tylko przymierzając się do otwarcia swojej działalności gospodarczej, ale także wtedy, gdy firma działa już na rynku. Jest to dokument o znaczeniu strategicznym, w którym określone są szczegółowe cele przedsiębiorstwa, wraz z podaniem sposoby jego działania by osiągnięcie tych było w ogóle możliwe.

Konieczne jest więc znalezienie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań. Są to między innymi pytania o to:

 • co należy zrobić, by osiągnąć założony rezultat,
 • jakich nakładów trzeba użyć, by cel ten osiągnąć,
 • jakie są przeszkody w jego realizacji,
 • jakie korzyści przyniesie realizacja założonego celu,
 • etc.

Biznes plan opracowuje się zwykle w trzech zasadniczych celach, do których zaliczyć można:

 • potrzebę stworzenia planu działań, które należy podjąć by firma mogła powstać i przynosić założone korzyści (najczęściej zyski),
 • potrzebę stworzenia planu działań, których celem jest rozwój, bądź poprawa kondycji istniejącego już przedsiębiorstwa (z sytuacją taką spotykamy się przy fuzji przedsiębiorstw, albo wprowadzaniu nowych produktów, bądź usług na rynek),
 • potrzebę stworzenia dokumentu, który służyć ma przekonaniu potencjalnych inwestorów (przykładowo bank), że planowana działalność odniesie sukces rynkowy i że warto finansowo wesprzeć tą inicjatywę.

Korzyści dla przedsiębiorcy z opracowania biznes planu?

Doświadczeni biznesmeni podkreślają, że biznes plan Poznań odgrywa znaczącą rolę w tym czy planowane przedsięwzięcie zakończy się sukcesem. Rzeczywiście, opracowanie biznes planu jest bardzo pomocne gdy chcemy:

 • przeanalizować i uporządkować swoje plany,
 • określić cele, do których się zmierza,
 • określić, czy posiada się wystarczające zasoby i środki, by cele te zrealizować (doświadczenie, wiedzę, pieniądze, kadrę, czas),
 • ustalić co może wpłynąć na powodzenie, lub porażkę danego przedsięwzięcia (pozycja względem konkurencji, zapotrzebowanie rynku, sytuacja kadrowa firmy, możliwości finansowe, etc. ),
 • określić, jaki poziom sprzedaży przy określonych kosztach działalności będzie gwarantował zysk na założonym poziomie,
 • ocenić poziom ryzyka w podejmowanej przez nas działalności.

 

Autor zdjęcia: NEC Corporation of America